Sedan det danska vildsvinsstaketet sattes upp mot gränsen till Tyskland har utrotningskampanjen gjort att det är kvar färre än 25 vildsvin i Danmark.
Foto: Naturstyrelsen Sedan det danska vildsvinsstaketet sattes upp mot gränsen till Tyskland har utrotningskampanjen gjort att det är kvar färre än 25 vildsvin i Danmark.

Danskt vildsvinsstängsel gav effekt

Stängslet i Danmark mot gränsen till Tyskland, som ska hindra invandring av vildsvin till Danmark, verkar ge effekt. Det finns färre än 25 vildsvin kvar i Danmark. Sista delen av stängslet kom upp i december och då fanns max 40 vildsvin i Danmark.

På grund av risken för att få in afrikansk svinpest i Danmark har danskarna under lång tid velat hindra vildsvinens invandring från Tyskland. Dessutom ska alla vildsvin som redan finns i Danmark utrotas.
I december 2018 beräknas det endast ha funnits 100 vildsvin i Danmark. Sedan stängslet mot gränsen blev klart i december i år är det nu färre än 25 vildsvin kvar.
– Att det är färre än 25 har nåtts trots att de danska vildsvinen fått till ökning, säger jägmästare Inge Gillesberg från Naturstyrelsen enligt nyhetsbyrån Ritzau.

Enstaka galtar har tagit sig in
För att se om invandring ändå sker har viltkameror satts upp. Någon enstaka galt har lyckats ta sig förbi stängslet, dock ingen vildsvinsfamilj.
Stängslet är sju mil långt och har hittills kostat cirka 45 miljoner danska kronor, vilket motsvarar drygt 62 miljoner svenska kronor.
Det finns cirka 27 200 stolpar i staketet.

Öppningar för småvilt
För att småvilt ska kunna passera är det 680 små öppningar i stängslet som är 20 gånger 20 centimeter stora. Dessa öppningar finns på var hundrade meter av stängslet.
Stängslet har ändå kritiserats av naturvärnare för att det hindrar större vilts rörelser, men tyskarna har följt efter och satt upp stängsel mot Tjeckien och Polen.
Särskilt Polen är drabbat av svinpest, som sprids av främst vildsvin. Senaste månaden upptäcktes afrikans svinpest i en liten besättning tamgrisar endast fem mil från gränsen till Tyskland, rapporterar tidningen Agrarwelt.