Från vänster: Ove Carlsson, John Savelid, Jonny Wall och Jonny Svensson vid maskinen som sätter stolpar.
Foto: Ragni Andersson Från vänster: Ove Carlsson, John Savelid, Jonny Wall och Jonny Svensson vid maskinen som sätter stolpar.

Stolpningsmaskin mot vildsvinsskador

Jägarna har hittills tagit ett stort ansvar för att kontrollera den växande vildsvinsstammen. Automatiserad stängsling introduceras nu med förhoppningen att fler lantbrukare ska kunna skydda grödorna.

Trots en ökande avskjutning rapporterar lantbrukare in omfattande skador orsakade av vildsvin och annat klövvilt. Innovationsprojektet Vildsvinsstopp syftar till att bidra med en lösning på problemet och har utvecklat en maskin som snabbt och effektivt ska sätta upp elstängsel mot vildsvin.
Ragni Andersson som leder projektet tror att ny teknik kommer att bli ett viktigt komplement till vildsvinsjakt.

Skadorna ökar
– Jägarna har gjort en stor insats men vildsvinsskadorna fortsätter att öka. Därför tror jag mycket på det här konceptet, säger hon.
Sedan tillägger hon att det inte bara handlar om att det hittills har varit kostsamt att sätta upp ett vildsvinsstängsel.
Att hålla gräset kort under stängslet är ett återkommande och tidskrävande moment. Gräs som har blivit för högt och når eltråden gör att eleffekten minskar, något som vildsvinen snabbt lär sig att utnyttja.

Utvecklar helhetskoncept
– Därför har vi utvecklat ett helhetskoncept som bygger både på automatiserad stängsling och innovativ röjning. Samma metoder går att använda om man vill skydda gröda mot annat klövvilt.
Det första momentet, själva stolpsättningen, sker med en gps-styrd maskin som följer en bestämd stängsellinje och det stolpavstånd man ställt in.
Andra maskiner som finns på marknaden är i allmänhet gjorda för andra typer av stängsel, och för andra förhållanden än åkermark.

Automatiserade moment
– Vi har automatiserat flera arbetsmoment och satt ihop dem till ett koncept som vi inte kan se att någon annan gjort tidigare.
Enheten dras för närvarande av en traktor men en självgående vagn är under utveckling. Ett stolpmagasin matar fram stolparna. När de är på plats monteras isolatorer med hjälp av skruvautomater. Sedan rullas de tre eltrådarna ut med automatik.
– Tanken är att vi ska sälja en hel tjänst. En lantbrukare ska kunna få hjälp att resa stängslet och underhålla det fortlöpande, säger Ragni Andersson.