Vildsvinsstängslet är så glest att vilda djur fastnar i det när de försöker hoppa över.
Foto: Naturstyrelsen Vildsvinsstängslet är så glest att vilda djur fastnar i det när de försöker hoppa över.

Vildsvinsstängslet måste förbättras

Vildsvinsstängslet längs den dansk-tyska gränsen stod färdigbyggt så sent som förra veckan. Men redan nu måste det förbättras, för att förhindra att vilda djur skadas när de försöker ta sig över stängslet.

De sista stolparna i det danska vildsvinsstängslet sattes upp måndagen den 2 december. Stängslet – som är 70 km långt, 1,5 meter högt och går ner en halv meter i marken – har sammanlagt 27 200 stolpar.
Förhoppningen är att stängslet ska förhindra att vildsvin tar sig in i Danmark från Tyskland och sprider afrikansk svinpest. Några smittade vildsvin har ännu inte upptäckts i Tyskland. Men nyligen upptäcktes att den fruktade sjukdomen hade spritt sig till västra Polen, bara några mil från gränsen till Tyskland.

En av åtgärderna mot svinpest
– Vi förväntar oss inte att hägnet kan stoppa all invandring av vildsvin, men hägnet är en av åtgärderna för att förhindra vildsvinen kommer, säger jägmästare Bent Rasmussen som är Naturstyrelsens projektledare för stängselbygget i ett pressmeddelande.
Andra åtgärder som vidtas är att vildsvinsjakt underlättas och att man kontrollerar så att bilar på väg in i Danmark är ordentligt rengjorda.
I vildsvinsstängslet finns det 20 öppningar så att människor kan passera enligt Schengenavtalet, och vid större vattendrag. Det finns också färister och grindar, samt möjligheter för folk att kliva över stängslet. För småvilt finns det 630 öppningar som är 20 x 20 cm.

Vilda djur fastnar och skadas
Men redan nu rapporterar tidningen Landbrugsavisen att stängslet är för glest och att djur fastnar i det när de försöker hoppa över. Därför ska det monteras ett tätare nät ovanför stängslet vid platser där man har sett kronvilt och rådjur röra sig. Påbyggnaden ska bli 60 cm hög.
– Kanske kan vi också finna andra lösningar, säger Bent Rasmussen till tidningen.
Vid flera tillfällen har djur fastnat i stängslet och antingen under plågsamma former dött, eller skadats så svårt att de har avlivats när de har upptäckts. Skadade djur har också setts i närheten av stängslet, vilket kan bero på att de har försökt ta sig över.
Påbyggnaden ska vara klar i början av nästa år.
Vildsvinsstängslet var beräknat att kosta 80 miljoner danska kronor, men kostnaden har stannat vid cirka 45 miljoner danska kronor.