Danska forskare vill att stora delar av landets skogar ska få förvildas för att rädda hotade arter.
Foto: Carsten Medom Madsen / Shutterstock.com Danska forskare vill att stora delar av landets skogar ska få förvildas för att rädda hotade arter.

Danska forskare vill förvilda skog

Danska forskare anser att en stor del av dansk skog bör stå orörd och bli förvildad. Det skulle kunna rädda många hotade arter.

Sammanlagt är det 13 procent av dansk skog som inte längre bör brukas, anser en grupp forskare vid Köpenhamns universitet, rapporterar Danmarks Radio.
Den sammanlagda ytan rör sig om 75 000 hektar, men endast 22 000 hektar befinner sig nu i statlig ägo. Skogsområdena är spridda över hela Danmark. När skogarna brukas ger de årligen 143 miljoner danska kronor i intäkter.
Forskarna hävdar att det sammanlagt är 20 000 arter som är beroende av orörda skogar. Det rör sig om växter, svampar, kräldjur, insekter, fisk, fåglar och däggdjur. Forskarna tror att viltet skulle få en bättre situation i och omkring dessa förvildade skogar. Därmed kan det bli så att även jaktmöjligheterna förbättras.
Forskarrapporten heter ”Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove”.