Danska jakttorn får efter en lagändring ha tak.
Foto: Gunnar Stenberg / Mostphotos.com Danska jakttorn får efter en lagändring ha tak.

Danska jakttorn får ha tak

Nu är det inte längre förbud i Danmark att ha ett jakttorn med tak. Bestämmelsen togs bort vid nyår.

Förbudet trädde i kraft 1983 då man befarade att jakttornen skulle utveckla sig till mindre hus och inte vara till prydnad i naturen. Men många har menat att ett fast stående jakttorn knappast skulle störa någon om det också har tak.
Tvärtom skulle ett tak kunna öka trivseln och säkerheten för jägaren som inte skulle behöva riskera att halka om det regnar eller snöar på tornets golv.
Det är Danmarks miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen som sett till att lagen skrotats. Han har ett råd knutet till sig där också frågor om vapensäkerhet ska tas upp. I rådet sitter bland andra Danmarks Jaegerforbund.
Man har också sett till att en lag om tomma patronhylsor förändrats vid nyåret. I Danmark har det varit krav på att de tomma patronhylsorna skulle förvaras lika säkert som skarp ammunition.