Foto: Den Nationale Ulveovervågning Den unga hanvarg som studerats utrustades med GPS i december 2022.

Danska vargen gillade skogen bäst

En varg vill ha 50 meters avstånd till människor. I alla fall om den är dansk. Det slår Den nationale ulveovervågningen fast efter att ha studerat rörelsemönstret hos en gps-försedd varg under tre månader.

Det var i december 2022 som en ung hanvarg fångades in i Västjylland. På uppdrag av Miljøstyrelsen utrustades vargen med gps-halsband så att hans rörelsemönster kunde dokumenteras.

Efter tre månader slutade gps-sändaren att fungera, men data så långt visade att vargen befann sig i områden som kan betecknas som ”natur” 70 procent av tiden. Den vistades mycket sällan på brukad mark, vägar eller inom bebyggelse.

Som förväntat

Efter de första tre månaderna kunde Miljøstyrelsens medarbetare Lasse Jensen konstatera att vargen uppförde sig som man kan förvänta sig av en vild varg. 

– Den undviker människor och uppehåller sig i naturen där det finns gott om föda i form av rådjur och kronvilt.

Testade avstånd

I samband med övervakningen gjordes även ett försök där man studerade vargens toleransnivå för människor genom att låta en person närma sig vargen under vila.

Slutsatsen blev att vid ett avstånd på 50 meter, då reste sig vargen och gav sig av och fortsatte över åtta kilometer innan den lade sig ner igen.

Angrep får

Efter att gps-halsbandet slutade att fungera har försöksvargen iakttagits i flera orter i Östjylland.

Genom dna-analyser har man även kunnat konstatera att den har utfört två angrepp på får i Billund och Vejle kommuner.