Ett dödligt virus har hittats hos grågäss i Danmark, som vanligtvis finns i Nordamerika.
Foto: Ana Gram / Shutterstock.com Ett dödligt virus har hittats hos grågäss i Danmark, som vanligtvis finns i Nordamerika.

Dödligt virus hos danska gäss

Danska forskare har konstaterat att vildgäss som fällts av jägare drabbats av ett dödligt virus. Detta virus är allmänt förekommande hos vildgäss i Nordamerika.

Det är första gången detta virus konstaterats i Europa. Det var den danske veterinären Mads Bertelsen som fick infallet att undersöka om detta virus också kunde finnas i Europa. Han har arbetat i Kanada och sett hur många vildgäss insjuknat.

Gässen äter ihjäl sig
Smittan heter ”aquatic bird bornavirus 1”. Viruset sätter gässens magnerver ur funktion och gåsen äter och äter. I värsta fall leder det till att gåsen blir förstoppad och dör.   
För att konstatera om detta virus kunde finnas i Danmark ombads danska jägare att sända in gåshuvuden från runt om i Danmark. Det kom in 333 gåshuvuden. I sju av dessa fanns det farliga viruset, skriver Videnskab.dk. Det handlar både om grågås, vikindad gås och spetsbergsgås.

Sprids inte till människor
Forskarna tror inte viruset sprids till människa från gäss. Inte heller ska det vara farligt att äta stekt gås, vilket är en vanlig rätt på de danska julborden.
Forskarna berättar dock att ett annat bornavirus lett till dödsfall när människor smittats. De syftar på fall i Tyskland. Tre personer som födde upp ekorre drabbades av virus från sina ekorrar och dog.
Hur viruset hos vildgässen kommit till Danmark är oklart. Eventuellt kan det ha kommit via Grönland. Europiska gäss tar sig dit under parningstiden. Det gör också gäss från Nordamerika.