I Luxemburg har ett omstritt förbud mot jakt på räv precis godkänts av högsta förvaltningsdomstolen. Jägare är nu oroliga över vilka konsekvenser förbudet medför.
Foto: Menno Schaefer / Shutterstock.com I Luxemburg har ett omstritt förbud mot jakt på räv precis godkänts av högsta förvaltningsdomstolen. Jägare är nu oroliga över vilka konsekvenser förbudet medför.

Domstol godkänner rävjaktsförbud

Högsta förvaltningsdomstolen i Luxemburg godkänner det rävsjaktförbud som råder i landet. Jägarna i landet har protesterat.

Förbudet infördes 2015 på inititativ av statssekretare Camille Gira, som representerar de gröna. Han ansåg jakten onödig eftersom ingen äter räv och efterfrågan på rävskinn numera är minimal. Jakt & Jägare skrev om det här.
Jägarna i organisationen FSHCL protesterade, bland annat med invändningen att spridningen av dvärgbandmaskar skulle öka och det är diskriminerade att de inte får använda skogarna för rävjakt.
Domstolen håller inte med. Det finns inget i landets naturvårdsbestämmelser som diskriminerar. Om problemen med dvärgbandmaskar skulle öka kan regeringen ta bort jaktförbudet, avgjorde juristerna. Sammanfattningsvis anser domstolen att regeringen fattat beslutet med de allmännas bästa för ögonen, skriver tidningen Luxemburger Wort.

Tror att det blir fler rävar
Jägarna tror att antalet rävar kommer att öka. Det håller inte statssekreterare Camille Gira med om. Han tror beståndet reglerar sig självt och att rävarna är till nytta då de reglerar antalet smådjur, som eventuellt kan vara sjukdomsbärande.
Landets miljövänner är glada för beslutet. De hänvisar till att staden Zurich lär ha 800 rävar utan att det rapporterats om problem.
Miljövännerna håller med om att kontakterna mellan räv och människa kommer att öka. Men om någon kommer i kontakt med något en räv haft kontakt med, så rekommenderar de att tvätta händerna.