Enligt studier från USA och tester i Danmark kan högfrekvent ljud skrämma bort viltet och ökar trafiksäkerheten.
Foto: Suzanne Fredriksson Enligt studier från USA och tester i Danmark kan högfrekvent ljud skrämma bort viltet och ökar trafiksäkerheten.

Få viltolyckor med visselpipa i bilen

(Uppdaterad) I Danmark monterar hemtjänsten visselpipor i fronten på sina bilar. När fordonet når en viss hastighet uppstår ett högfrekvent ljud som skrämmer bort viltet från vägen.

I Thisted kommun på danska Jylland monterade hemtjänsten för två år sedan visselpipor på de tjänstebilarbilar som körs ute på landsbygden.
Antalet viltolyckor minskade från sex till åtta påkörda hjortar per år till nuvarande en hjort per år.

Lidandet minskar
Det understryks att visselpipan inte är hundra procent säker – viltet kan stå så till i terrängen att det inte hör ljudet eller hamnar på vägen vid flyktförsök. Dessutom finns det undersökningar som tyder på att visselpiporna inte har någon effekt.
Men förhoppningen är att djurens lidande minskar och att hemtjänsten ska spara kostnader för att reparera sina bilar.
Och inte minst känner personalen trygghet då den måste köra på lantliga vägar, ofta när viltet rör sig som mest.

Amerikansk innovation
Det kundägda försäkringsbolaget GF Forsikring köper nu in 10 000 visselpipor för att dela ut till sina försäkringstagare i Skive, Morsö och Thisted kommuner. Räknat per invånare hör dessa kommuner till de som är värst drabbade av viltolyckor.
Den lilla visselpipan kommer från USA och heter Save-A-Deer Whistle.
Ljudet är framåtriktat, en hund i bilen ska inte höra det högfrekventa ljudet. Metoden har bland annat testats i Kalifornien.