Foto: Shutterstock Domstolsavgöranden avgjorde i Finland där det inte blir någon vargjakt i år.

Finsk domstol förbjuder vargjakt – Jägareförbundet rasar

18 vargar skulle ha fått jagas under vargjakten i Finland som var tänkt att inledas i dag. Men förvaltningsdomstolarna säger nej till det undantag som krävs.

Tillståndet för vargjakt i Finland omfattade fyra olika vargflockar om sammanlagt 18 vargar. Men i förra veckan meddelade först Åbo förvaltningsrätt att man inte tillåter jakt på en vargflock i Somero i södra landsänden. Därefter fattade Norra Finlands och Vasa förvaltningsdomstolar liknande beslut.

Klagomål till EU

Som skäl till besluten anför domstolarna att vargen är en starkt hotad art i Finland, en åsikt som stöds av Luonto-Liitto, Finlands naturskyddsförbund och WWF Finland som har lämnat in klagomål till EU-kommissionen om Finlands vargpolitik.

– Förvaltningsrättens beslut är väldigt bra. Samtidigt får det en att fundera över hur det är möjligt att det organ som hanterar den här frågan, det vill säga Jord- och skogsbruksministeriet, inte respekterar EU-lagstiftningen, säger Sami Säynevirta, chef för Luonto-Liitto.

Omöjliggör jakt

Men det finska Jägareförbundet upprörs av domstolsavgörandena och förbundsordförande Tuomas Hallenberg säger i ett pressmeddelande att situationen är ”omöjlig” och att all vargjakt nu omöjliggörs i praktiken.

Han tillägger:

– Jägareförbundet föreslog en jaktperiod för januari–mars, men tillstånden beviljades endast för 15 dagar. Nu när förvaltningsdomstolarna har vägrat att verkställa alla beviljade undantag, och först då kommer de att pröva den rättsliga grunden för tillstånden, kommer jakten att blockeras i praktiken.

Måste verka friare

Jägareförbundet kräver också att EU:s inflytande över den finska vargpolitiken ska minskas:

”I vargfrågan måste Finland kunna verka friare utan strikta restriktioner från EU: s sida, vilket kräver att vargen måste strykas från bilaga V till habitatdirektivet, vilket är fallet i det finska renskötselområdet och Estland.”