Trots ökat jakttryck blir det fler vildsvin i Finland. En färsk undersökning tyder på att det finns fler djur än tidigare uppskattningar visat.
Foto: Shutterstock Trots ökat jakttryck blir det fler vildsvin i Finland. En färsk undersökning tyder på att det finns fler djur än tidigare uppskattningar visat.

Fler finska vildsvin – ökad svinpestoro

De finska vildsvinen är fler än vad man tidigare antagit. Det ökar oron för att den afrikanska svinpesten kan komma in i landet.

När Jakt & Jägare vid nyår skrev om vildsvinen i Finland uppgavs antalet vara 1 400.
Nu har Naturresursinstitutet börjat tillämpa en ny beräkningsmodell. Den pekar på att Finland vid årsskiftet kan ha haft 3 400 vildsvin.
Detta uppmärksammas av svenskspråkiga YLE som understryker att det finns en ökad oro för den afrikanska svinpesten.

Betydligt färre än i Sverige
Visserligen är vildsvinen i Finland betydligt färre än i Sverige. Men YLE pekar på att de är vanligast i Östnyland och i Sydöstra Finland – alltså nära Ryssland där sjukdomen finns.
– Ja, risk finns för att den afrikanska svinpesten sprids i Finland, säger Janne Pitkänen, sakkunnig vid Jord- och skogsbruksministeriet.
Han tillägger:
– Det finns anledning att oroa sig över vildsvinens ökning. Den afrikanska svinpesten har spridits i den naturligt förekommande vildsvinsstammen i Central- och Östeuropa. Som tur har sjukdomen ännu inte kommit till Finland.

Fler trots jakt året om
Sjukdomen är ofarlig för människan, men kan drabba tamgrisar. Den förebyggs genom att stoppa olagliga, utländska livsmedel vid gränsen.
Jakten på vildsvin är också tänkt att minska risken för spridning av sjukdomen.
Därför får vildsvinen jagas året om utan kvot, men ändå har vildsvinen blivit fler.

”Aktiv och organiserad jägarkår”
– Jakten på vildsvin har ökat märkbart under de senaste åren, men inte tillräckligt, konstaterar Janne Pitkänen.
Man har länge tänkt att vildsvinet inte klarar Finlands hårda vintrar, men i södra Finland har vintrarna blivit varmare på grund av klimatförändringen.
– Men här finns en aktiv och organiserad jägarkår som är ivrig att jaga vildsvin. Jag tror nog att den finska vildsvinsstammen hålls under kontroll, säger Janne Pitkänen till YLE.