Fyra förgiftade glador har hittats nära Silkeborg på Jylland i Danmark.
Foto: Pascal Halder / Shutterstock.com Fyra förgiftade glador har hittats nära Silkeborg på Jylland i Danmark.

Fler förgiftade danska rovfåglar

Ett nytt fynd av förgiftade rovfåglar har gjorts i Danmark. Det är fyra glador som fått i sig giftet paration, vilket är förbjudet i EU.

Polisen misstänker att de sällsynta gladorna fått i sig giftet när de ätit på döda fåglar som preparerats med paration, som annars använts främst för bekämpning av insekter.
Det är inte första gången förgiftade rovfåglar hittas ute i den danska naturen. Denna gång påträffades de döda fåglarna i närheten av staden Silkeborg på Jylland.
De danska jägarnas, böndernas och ornitologernas organisationer har nu vänt sig till miljödepartementet, enligt ett pressmeddelande. De önskar en samordning av polisen och Naturstyrelsen så att förövarna kan hittas. De vill också att allmänheten ska upplysas om farligheten i att hantera de förgiftade fåglarna.
Socialdemokraterna i Danmark vill ha en starkare kontroll av kemikalier i lantbruket.