Jägare i Schleswig-Holstein får i framtiden får använda ljuddämpare
Foto: Lars Ove Jonsson/Shutterstock Jägare i Schleswig-Holstein får i framtiden får använda ljuddämpare

Fler tyska jägare får ha ljuddämpare

Under de senaste åren har fler och fler tyska förbundsländer tillåtit ljuddämpare på jaktbössor. Och nu är det klart att även Schleswig-Holstein gör det.

Polismyndigheterna på både förbundslands- och federal nivå i Tyskland har tillstyrkt att jägare i Schleswig-Holstein ska få använda ljuddämpare på sina bössor. De tror inte att allmänheten kommer att utsättas för någon fara.
Och helt nyligen ändrade miljöministeriet och inrikesministeriet i Schleswig-Holstein i föreskrifterna.

Skyddar jägarnas hälsa
Förbundslandets inrikesminister, Hans-Joachim Grote, betonar det viktiga arbete som jägarna utför för skogen och viltet.
– Hållbar jakt är viktig för bevarande av vilda djur. Därför är jag mycket glad över att vi med dessa föreskrifter skyddar jägarnas hälsa, säger han till tidningen SHZ.
Schleswig-Holstein är inte det första tyska förbundsland som säger ja till ljuddämpare, och Tysklands federala inrikesministerium hoppas nu att alla 16 förbundsländer ska tillåta ljuddämpare. Man vill i detta fall ha enhetliga regler i hela landet.
För att få använda ljuddämpare på jaktvapen i Tyskland krävs licens.