Söder om den dansk-tyska gränsen ökar antalet vildsvin. Det oroar danska svinuppfödare.
Foto: Budimir Jevtic / Shutterstock.com Söder om den dansk-tyska gränsen ökar antalet vildsvin. Det oroar danska svinuppfödare.

Fler vildsvin vid Danmarks gräns

Antalet vildsvin ökar starkt söder om Danmark. Det ökar också risken för att svinpesten når danska tamsvin.

Vildsvinen ställer nu till stora skador i lantbruket i tyska delstaten Schleswig-Holstein, strax söder om danska-tyska gränsen, säger Holger Schädlich, talesman för Landesbaurnverband, till radiostationen NDR
Ökningen av antalet vildsvin beräknas vara 20-30 procent. Två milda vintrar med god fodertillgång har ökat överlevnadstalen för kultingarna. En indikation på ökningen är att förra året fälldes 13 900 vildsvin, vilket är 4 700 fler än under 2014.
De allt fler vildsvinen oroar uppfödarna av tamsvin, som är en stor näringsgren inom det danska lantbruket. Grisbönderna är rädda för att den afrikanska svinpesten, som finns hos vildsvin i Polen, ska nå tyska vildsvin i norra Tyskland och sedan spridas till Danmark.
Bondetalespersonen Holger Schädlich uppmanar därför Schleswig-Holsteins jägare att fälla fler vildsvin.