Vilda svin anses vara ett stort problem i flera amerikanska delstater.
Foto: Shutterstock Vilda svin anses vara ett stort problem i flera amerikanska delstater.

Förbjuder jakt på förvildade svin

En stor markägare i delstaten Missouri i USA förbjuder nu vanlig jakt på vilda svin på sina marker, eftersom sådan jakt inte är tillräckligt effektiv utan i stället gör att svinflockarna sprids.

Markägaren LAD Foundation vill hellre använda sig av stora fällor, hägn i vilka svinflockarna kan lockas in med hjälp av till exempel majs.
– Förra året fångade vi och avlivade 86 svin. Sedan den 10 april i år 29 svin, säger LAD Foundations ordförande Susan Flader i Springfield News-Leader.

Invasiv främmande art
LAD Foundation förfogar över närmare 60 000 hektar mark. Området köptes in på 1950-talet av privatpersonen Leo A. Drey. Han ville restaurera skogsområden som hade avverkats för hårt.
Men de invasiva vilda svinen försvårar återställningen av skogarna, bökar upp mark och konkurrerar om föda med djur som ursprungligen har funnits där.

Har parat sig med vildsvin
Vilda svin anses vara ett stort problem i flera amerikanska delstater. De första förvildade tamsvinen rymde redan från spanska kolonisatörer på 1500-talet. Långt senare, under 1900-talet, har dessa förvildade tamsvin parat sig med europeiska vildsvin som har planterats ut i USA i jaktsyfte.
I Missouri är det numera ett lagbrott att släppa ut svin, men naturvårdsmyndigheten misstänker att så ändå sker. Förra året fälldes 9 365 vilda svin i delstaten.

Rädd för svinexplosion
Naturvårdsmyndigheten i Missouri har redan förbjudit vanlig svinjakt på sina marker. Men myndigheten är ändå rädd att populationen av vilda svin ska explodera i Missouri så att den likt populationen i till exempel Texas blir omöjlig att utrota.