Jägare i Missouri får inte bedriva enskild jakt på förvildade grisar på statlig mark, då det riskerar att störa fällfångst av grisarna.
Foto: Fred LaBounty / Shutterstock.com Jägare i Missouri får inte bedriva enskild jakt på förvildade grisar på statlig mark, då det riskerar att störa fällfångst av grisarna.

Förbud mot enskild grisjakt i Missouri

Den amerikanska delstaten Missouri har förbjudit jägare att bedriva enskild jakt på förvildade grisar på delstatens marker. Jakten anses störa fällfångsten av grisar på statsägda marker.

Missouris viltvårdare försöker, liksom i flera andra delstater, utrota de vildgrisarna som nu finns i stort antal. Det är inte frågan om vildsvin utan tamsvin som invandrarna haft med sig. Av olika skäl har svinen kommit lösa och förvildats. Svinen orsakar stor skada i lantbruket och kan vara sjukdomsbärare.

Svåra att utrota
Men det har visat sig svårt utrota grisarna. I Missouri sätts stora fällor upp för att kunna infånga hela grupper av svin, eftersom det är frågan om en invasiv art. Bedrivs vanlig jakt i dessa områden med fällor blir svinen rädda och flyr, enligt TV-stationen KY3.
Den jägare som bryter mot förbudet kan få böter samt förlora sin rätt att jaga.
På enskild mark är dock jakt på de förvildade svinen tillåtet även i fortsättningen.