Förbud mot enskild grisjakt i Missouri
  • Jämtland Game Fair

Förbud mot enskild grisjakt i Missouri

UtrikesPublicerad: 2016-10-08 11:34

Den amerikanska delstaten Missouri har förbjudit jägare att bedriva enskild jakt på förvildade grisar på delstatens marker. Jakten anses störa fällfångsten av grisar på statsägda marker.

Missouris viltvårdare försöker, liksom i flera andra delstater, utrota de vildgrisarna som nu finns i stort antal. Det är inte frågan om vildsvin utan tamsvin som invandrarna haft med sig. Av olika skäl har svinen kommit lösa och förvildats. Svinen orsakar stor skada i lantbruket och kan vara sjukdomsbärare.

Svåra att utrota
Men det har visat sig svårt utrota grisarna. I Missouri sätts stora fällor upp för att kunna infånga hela grupper av svin, eftersom det är frågan om en invasiv art. Bedrivs vanlig jakt i dessa områden med fällor blir svinen rädda och flyr, enligt TV-stationen KY3.
Den jägare som bryter mot förbudet kan få böter samt förlora sin rätt att jaga.
På enskild mark är dock jakt på de förvildade svinen tillåtet även i fortsättningen.

 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster