FOTO: ERIK ÅGREN/SVA Rävkroppar undersöks för att kartlägga förekomsten av dvärgbandmaskl.

Fruktad parasitsmitta påträffad i norsk älg

Jakthundar löper risk att smittas av parasiten Echinococus, bandmask, från älgkött. Parasiten har hund, varg eller räv som slutvärd och betande djur, gnagare eller människa som mellanvärd.

Det är NRK som skriver om att man för första gången har påträffat parasiten Echinococus i norska älgar. Den smittade älgen hittades i Stor-Elvdal.

Vandrar vidare

Fyndet oroar eftersom det finns en risk för att smittan vandrar vidare till jakthundar som äter kött från en nyfälld älg. Därför råder forskaren Rebecca Davidson, vid norska Veterinärmedicinska anstalten, älgjägare att hålla sina hundar ifrån slaktavfall från älg.

Echinokockos är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Tål nedfrysning

Människor kan smittas via föda eller via en kontaminerad miljö. Jägare och jordbrukare betraktas som riskgrupper, enligt internmedicin.se.

Äggen tål nedfrysning men inte att kokas. I värsta fall leder smitta till växande systor i inre organ.