Här får jägare diplom av staten

Många jägare minns säkert det första vilt de fällde. Hur vore det att få ett diplom om detta att hänga upp på väggen? Det har viltvårdsmyndigheterna i amerikanska delstaten Arkansas tagit fasta på. Om den unge jägare sänder in uppgifter om vilket slags vilt som fälldes kan han/hon få ett fint diplom med fin bild […]

Många jägare minns säkert det första vilt de fällde. Hur vore det att få ett diplom om detta att hänga upp på väggen?
Det har viltvårdsmyndigheterna i amerikanska delstaten Arkansas tagit fasta på. Om den unge jägare sänder in uppgifter om vilket slags vilt som fälldes kan han/hon få ett fint diplom med fin bild av det aktuella viltslaget. Där står också vilken plats viltet fälldes på och vilket slags vapen som användes.
Det finns två slags diplom att välja på. Den enda har förutom bild på viltslaget endast ovanstående uppgifter. På det andra kan det också fästas en bild från den lyckade jakten.
 Även unga fiskare är välkomna och få ett minne för livet från Arkansas Game and Fish Commission.