Åtelkameran avslöjar hur vitsvanshjorten tuggar på ett revben från en människa.
Foto: Journal of Forensic Sciences Åtelkameran avslöjar hur vitsvanshjorten tuggar på ett revben från en människa.

Hjort äter på människoben

Amerikanska kriminaltekniker har filmat en vitsvanshjort som gnager på ett revben från ett människoskelett. Det tros att hjorten vill få i sig mineraler från benet.

Kriminalteknikerna har tillstånd lägga ut döda människor i naturen vid San Marcos i Texas. Det ska dokumenteras hur en kropp förruttnar över tid, vilket kan vara till nytta i brottsutredningar
Oftast har liken täckts över av något slags nät så att inte större djur ska komma åt kroppen. Men vid ett försök som inleddes sommaren 2014 avstod man från att täcka kroppen med ett sådant nät, enligt The Journal of Forensic Sciences. Nu ville forensikerna se hur olika rovdjur och asätare påverkade döda kroppar.

Hjortar gnagde på benen
Den utlagda kroppen övervakades med åtelkamera. Kameran visar hur vitsvanshjortar är framme och gnager på benen 182 dagar efter att kroppen lagts ut. Det är känt att hjortar kan gnaga på ben från djurkroppar, men detta är första gången det dokumenteras när det gäller ett människoskelett. Det tros att hjorten vill komma åt mineraler i torra benpipor.
Nu kunde forensikerna även se att hjortens gnagmönster var olika jämfört med andra vilt. Bilden på hjorten visar att den håller benbiten från skelettet som en cigarr i munnen, troligen för att suga i sig innehållet.

Hjortar äter fågelungar
Den populärvetenskapliga webbsidan Smithsonian rapporterar för övrigt om flera fall där hjortar äter fågelungar.
I South Dakota ville forskare följa fåglar och vad som händer vid deras bon. Då fotograferades hjortar som gick fram till bona och helt enkelt sörplade i sig fågelungar. I just detta fall var hjort till större skada än både vessla och räv för fågelbeståndet.