Det mildare klimatet har gjort att det nu finns älg allra längst norrut i Alaska.
Foto: Michal_K / Shutterstock.com Det mildare klimatet har gjort att det nu finns älg allra längst norrut i Alaska.

Hot mot älgar i norra Alaska

Klimatet har gynnat älgens utbredning i norra Alaska. Men nu hotas Alaska-älgarna av varg och älgstammen krymper.

Under slutet av 1900-talet upptäcktes att det fanns älg (Alces alces gigas) i allra nordligaste Alaska. Platsen heter North Slope och ligger vid Ishavet. Det allt varmare klimatet gjorde att snön smälte tidigare och buskarna växte bättre. Det gynnade älgen, skriver tidskriften PLOS ONE.
Klimatet har genom årtusendena varierat i dessa landområdena nära nordpolen. Eftersom vintrarna nära polen kan bli mycket kalla har det betydelse för djur- och växtliv. Arkeologiska undersökningar visar att det fanns älg i nordligaste Alaska också för 3 000 år sedan.
Under 1800-talet och 1900-talets början minns däremot ingen att det skulle ha funnits älg.
År 1990 fanns det 1 500 älgar i området, 2008 fanns det 1 200 älgar, men 2014 bara 300 älgar. Då det endast växer buskar blir landskapet mycket öppet. Älgarna är lätta att upptäcka av vargar. Parasiter är också misstänkta för att påverka älgstammen negativt.