Renarna på Hardangervidda kan snart komma att jagas hårdare som ett led i utrotningen av CWD.
Foto: Statens naturoppsyn Renarna på Hardangervidda kan snart komma att jagas hårdare som ett led i utrotningen av CWD.

Jägare fruktar utrotning av vildren

I Norge överväger norska staten om man ska agera för att få ned antalet vildrenar på Hardangervidda. Detta som ett led i bekämpningen av avmagringssjukan, CWD, i området.

Det första fallet av avmagringssjukan upptäcktes i Norge på Nordfjella-området 2016 och på Hardangervidda 2020.
I år har jägarna fällt 1 300 vildrenar på Hardangervidda, vilket är ungefär lika många som förra året.

Inga nya fall
Den klassiska varianten av avmagringssjukan har i år inte kunnat visas hos någon norsk vildren.
Samtidigt har vildrenarna på Hardangervidda börjat sprida sig över ett större område. Detta har lett till att det blivit svårare fälla vuxna tjurar.

Vill fälla fler
Norska myndigheter överväger, trots avsaknaden av nya fall, om staten bör gå in och fälla fler vildrenar nästa år.
Miljödirektoratet har fått i uppdrag att senare i höst lägga fram ett förslag om ett sådant extraordinärt uttag, uppger Hjorteviltportalen.

”Utradera eller reducera”
Men norska jägare protesterar mot planerna. De fruktar att stammen på Hardangervidda kommer att reduceras från 6 000 djur till under 1 000 djur.
– Det vore att utradera eller reducera stammen, säger Endre Lægreid, ordförande för Villreinnemnda på Hardangervidda.
Han vill att myndigheterna ska invänta ett bättre underlag innan man går till aktion, enligt Jakt & Fiske.

Livskraftigt bestånd?
Mattilsynet i Norge vill dock inte friskförklara vildrensstammen på Hardangervidda och bestrider att det är frågan om att utrota vildrenarna.
Klimat- och miljödepartementet i Norge deklarerar samtidigt att det är viktigt att få in mer uppgifter om vad ett livskraftigt bestånd innebär innan man värderar om vildrensstammen ska reduceras.