Norska rovviltsnämnder har beslutat att 36 vargar ska få fällas i höstens licensjakt.
Foto: Michal Ninger / Shutterstock.com Norska rovviltsnämnder har beslutat att 36 vargar ska få fällas i höstens licensjakt.

Jakt på 36 norska vargar

Den 26 juni togs ett beslut om att det ska fällas 36 vargar i Norge. Detta orsakade 19 överklaganden, men samtliga har avvisats, skriver NRK.

Det är rovviltsnämnderna i Hedmark, Oslo, Akershus och Østfold som tagit beslutet om att 36 vargar ska fällas i kommande licensjakt. 24 av dem ska fällas inom den så kallade vargzonen och 12 utanför. De 24 inom vargzonen berör Osdalen-, Julussa- och Slettåsreviret.
19 överklaganden har gjorts, både om att det är för hög tilldelning och för låg. Samtliga avvisades dock.
Nu är det upp till Klimat- och miljödepartementet att avgöra frågan. 
Øystein Solum, orförande i rovviltnämnden i Oslo, Akershus och Østfold, tror att departementet kommer att ändra beslutet. Han tycker att beslutet omfattar för många vargar.
– I fjol blev det ju omprövat av departementet och jag skulle nästan bli förvånad om detta beslut blev fastslaget. Vi är tvungna att följa norska lagar och säkerställa att detta är hållbart. Det är ingen förändring i den saken och därför menar jag att beslutet som tagits nu är för högt, säger Øyvind Solum till NRK.