FN:s rasdiskrimineringskommitté får norsk-samisk andjakt på sitt bord.
Foto: Montage / Zorandim / Scandphoto / Shutterstock.com FN:s rasdiskrimineringskommitté får norsk-samisk andjakt på sitt bord.

Jakt på för få änder anmäld till FN

Samer i Norge anser att de utsätts för diskriminering på grund av små jaktkvoterna på änder. Frågan är anmäld till FN.

Det är FN:s rasdiskrimineringskommitté som i så fall ska behandla frågan. Samerna hävdar att de har hävdvunnen rätt till jakten på änder. Men våren 2015 fick 121 jägare dela på en jaktkvot på 150 änder, enligt Samisk fangst og utmarksforening, rapporterar NRK.
Det handlar om Kautokeino, den enda enda kommunen i Norge där vårjakt på änder är tillåtet. Samerna anser att kvoten knappt räcker till för att tillaga en måltid för en andjägare. De är tacksamma för att de får jaga änderna, men anser att kvoten bör förhandlas. Om änder skulle vara en hotad art skulle samerna inte jaga dem, påpekar de.