De flesta självmorden i Finland utförs med jaktvapen. Kursen ”En god jaktkamrat” lär ut hur medlemmar i ett jaktlag ska agera för att hjälpa den som är deprimerad.
Foto: Shutterstock.com De flesta självmorden i Finland utförs med jaktvapen. Kursen ”En god jaktkamrat” lär ut hur medlemmar i ett jaktlag ska agera för att hjälpa den som är deprimerad.

Jaktkamrater ska stoppa självmord

I Finland har jägarna kurser i hur de ska stödja en jaktkamrat som har bekymmer. Kursen ”En god jaktkamrat” ska förhindra att depressioner utvecklas som kan leda till självmord.

Verksamhetsmodellen utvecklades i Suomussalmi i Kajanaland för några år sedan. Jägarna fick där lära sig hur man tar mod till sig för att möta en kompis som har problem och föra bekymren på tal.
Det noterades i Kajanaland att självmordsfrekvensen var högre än på flera andra håll än i Finland.

Självmord utförs ofta med jaktvapen
Största delen av självmorden bland män begicks med legala jaktvapen.
Viltcentralens tidning Jägaren berättar att kurserna nu bedrivs på flera håll i Kajanaland.
Jägarorganisationen och experter på psykisk hälsa samverkar. Kursen ska lära ut hur jaktkamrater ska vidare när de noterar att någon till exempel ökar sitt drickande eller börjar dra sig undan.

”En god jaktkamrat”
Översatt till svenska heter projektet ”En god jaktkamrat”.
Alla kan ha bekymmer, men enligt statistik i tidningen drabbas årligen var femte person i Finland av depression, som kan utvecklas till sjukdom. Depression är en av de främsta enskilda riskfaktorerna för självmord.