Reglerna kring jakt på vilda grisar i Oklahoma ska stramas åt.
Foto: Tony Campbell / Shutterstock.com Reglerna kring jakt på vilda grisar i Oklahoma ska stramas åt.

Nattjakt på USA-grisar stoppas

Problemen med förvildade svin i USA-delstaten Oklahoma har gjort att politikerna varit beredda att på släppa alla tyglar. Men nu stoppar Oklahomas guvernör de alltför generösa reglerna.

Det är särskilt nattjakten som guvernör Mary Fallin vänder sig emot. Den nattliga grisjakten skulle få ske utan att jägarna har tillstånd och strålkastare och nattsikten skulle få användas. Grisjägarna skulle inte behöva vara skrivna i delstaten och därmed inte hemmastadda i trakten. Jakt skulle även få ske med skyttar stående på vägarna.
Det skulle ha blivit för farligt för allmänheten att vistas på Oklahomas landsbygd, resonerade guvernör Mary Fallin och lade in veto mot nyordningen. Jaktvårdsföreträdare i delstaten har hela tiden varit emot förslaget. Förutom säkerhetsaspekterna befarade jaktvårdarna att tjuvjakt skulle kunna ske i skydd av grisjakten.

Nya regler på gång
Nu ska nya regler tas fram. Grisjakt med nattsikten får bara ske av markägare och tillstånd måste först inhämtas av den berörda myndigheten. Men byråkratin för tillstånden ska göras enklare, enligt tidningen The Oklahoman.
Grisjakt ska dessutom få ske i ökad utsträckning med fällor.
Oklahoma är mycket beroende av jordbruksproduktion. De förvildade svinen ställer till stora skador. Det är alltså inte frågan om vildsvin utan förvildade tamgrisar I Oklahoma finns cirka 1,6 miljoner vildgrisar och de orsakar skador för cirka nio miljarder kronor årligen.
Jaktreglerna som stoppats efter vetot har som bakgrund att det finns starka önskemål om att försöka utrota vildgrisarna.