Den norska ripjakten ska förkortas med några månader eftersom både fjäll- och dalripan har blivit färre.
Foto: Dmytro Pylypenko / Shutterstock.com Den norska ripjakten ska förkortas med några månader eftersom både fjäll- och dalripan har blivit färre.

Norsk ripjakt kan begränsas

Riporna i Norge tillhör de arter som anses vara nära hotad. Därför ska jakttiden förkortas med ett par månader. Det framgår av det förslag om nya jaktider fram till år 2022, som Miljödirektoratet sänt ut på remiss.

De ripor det gäller är dalripan (lagopus lagopus) och fjällripan (lagopus muta). Bestånden har minskat med 30 procent de tre senaste ripgenerationerna. Norge känner ett särskilt ansvar för fjällripan eftersom hälften av Europas fjällripor finns i norsk natur.
Vad det beror på att bestånden minskar finns det flera förklaringar till. Klimatet kan vara ett skäl samt förändrade sätt hur naturen används. Eftersom bestånden minskar blir de särskilt känsliga för jakt. Antalet fällda ripor är också mindre. Antalet har halverats de senaste tio åren.
I Norge har ripjakten startat i början av september och pågått till februari-mars. Nu föreslås att jakten ska avslutas dagen före julafton.