Foto: Mostphotos Nu kan den norska älgstammen kartläggas lättare avseende parasitsmitta.

Norska älglortar DNA-undersöks för bättre parasitkännedom

Älgar som drabbas av parasitsjukdomar har hittills varit svåra att undersöka. Men nu tar norska forskare ett steg framåt genom att DNA-undersöka älgspillning.

Forskarnas mål är att bygga upp ett slags referensbibliotek i vilket nya fynd kan jämföras med spillning från älgar som man vet har någon parasitsjukdom, uppger Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Måste kläckas

Tidigare har man varit tvungen att ta ut de risgrynsstora äggen från parasiter i älgtarmen. Det har bara kunnat göras från döda älgar. Och efter det att man fått ut parasitäggen måste de kläckas för att eventuella parasiter ska gå att hitta, en svår och tidskrävande process.

Nu blir det lättare att identifiera vilket DNA som kan finnas från eventuella parasiter inne i älgarna.

DNA-metoden ska kunna tillämpas också i annat vilts spillning för att kartlägga sjukdomar. Med denna teknik blir det lättare att undersöka tillståndet hos vilt över större geografiska områden, enligt seniorforskare Marie Davey vid NINA.

Forskarna har samverkat med veterinärer och kollegor vid norska universitet, de mera utförliga resultaten finns att läsa här.