Den norska regeringen anser att det är viktigt med offentlighet för att allmänheten ska kunna ha tillit till bestämmelserna om licensjakt.
Foto: Mostphotos Den norska regeringen anser att det är viktigt med offentlighet för att allmänheten ska kunna ha tillit till bestämmelserna om licensjakt.

Norska rovdjursjägare skyddas inte

Norska regeringen har fastslagit att norska jägare som ägnar sig åt licensjakt på stora rovdjur inte ska kunna vara anonyma, trots att jägarorganisationerna oroar sig för bland annat vapenstölder.

De djur som omfattas av licensjakt i Norge är björn, lo, varg och järv. Och jägare i Norge som önskar delta i licensjakt ska vara registrerade som licensjägare i det norska jägarregistret.
Både Jegers Intresseforbund och Norges Jeger- og Fiskerforbund vände sig till regeringen när möjligheten att få ut namn från Miljødirektoratet blev känd, efter att en tidning hade fått det.
Jägarorganisationerna är rädda för att offentligheten ska leda till vapenstölder. Och man oroar sig för att licensjägarna ska hängas ut i sociala medier då jakt på stora rovdjur anses kontroversiell av en del människor, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i ett pressmeddelande.

Viktigt med offentlighet
Men det norska klimat-och miljödepartementet säger nu nej till att licensjägarna ska kunna få vara hemliga. Regeringen anser det viktigt med offentlighet för att allmänheten ska kunna ha tillit till bestämmelserna om licensjakt.
Men regeringen fastslår också att den inte accepterar hot mot jägare. Den erinrar om att norska Stortinget har fastslagit att det ska finnas både rovdjur och betesdjur i Norge. Och att licensjakten är viktig för att kunna reglera beståndet av rovdjuren.