Det ska utredas hur rovdjur påverkar jordbruket i Norge, särskilt hur betesdjurens situation ser ut.
Foto: Damson / Shutterstock.com Det ska utredas hur rovdjur påverkar jordbruket i Norge, särskilt hur betesdjurens situation ser ut.

Norska rovdjursproblem utreds

Norska lantbruks – och matministern har sett till att det också ska utredas hur rovdjuren påverkar det norska lantbruket. Särskilt ska betesdjurens situation beaktas.

Norska riksdagen, stortinget, gjorde 2011 en överenskommelse om rovdjuren. I överenskommelsen ingick att den skulle utvärderas efter några år. Men klimat- och miljöministern har tyckt det räcker att den regionala rovviltförvaltningen utvärderas.

Starka protester
Mot detta har flera norska bondeorganisationer protesterat starkt.
Lantbruks- och matminister Sylvi Listhaug har tagit intryck av kritiken. Hon låter Norsk institutt for bioökonomi (NIBIO) utreda hur rovdjuren påverkar lantbruket. Också renskötselns situation ska utredas.

Ska utreda möjligheter till matproduktion
Det utredningen ska skärskåda är bland annat om det är möjligt med en matproduktion baserad på norska resurser. Det ska undersökas hur betesresurserna utnyttjas samt vilken mångfald detta ger i naturen.
Vidare ska NIBIO titta på vilka alternativ det norska lantbruket har, enligt pressmeddelande från norska lantbruks- och matministern.
– Det betyder mycket att man nu lyssnar på oss som har erfarenhet av rovdjur och att man tar oss på allvar, säger Lars Petter Bartnes, ordförande för Norges Bondelag.

”Stora rovdjur ska finnas”
Samtidigt betonar Sylvi Listhaug att Norge står fast vid att landet ska ha stora rovdjur.
Jakt & Jägare skrev om Sylvi Listhaug i mars i år när hon höll på att ta jägarexamen. Hon är uppvuxen på en bondgård med mjölkkor. Hon representerar Fremskrittspartiet.