Foto: Shutterstock Norska Veterinärinstitutet hoppas att jägarna inte ska göra sig av med djurkroppar innan man fastslagit att inte fler undersökningar krävs.

Nya fall av CWD-smitta i Norge

Ytterligare ett fall av avmagringssjukan CWD har konstaterats hos älg i Norge. Djuret påträffades i Nord-Odals kommun mellan Oslo och Hamar.

Nord-Odals kommun där älgen påträffades ligger ungefär i höjd med Torsby i Värmland. För några dagar sedan meddelades att också en älg i Tynset kommun konstaterats ha CVD.

Prioner i hjärnan

Älgen i Nord-Odal hade prioner i hjärnvävnaden. Om djuret också hade dessa prioner, som kännetecknar avmagringssjukan, i lymfknutarna, har inte kunnat konstaterats. Veterinärinstitutet hade inte tillgång till lymfknutarna.

I Norge har det påvisats olika stammar av avmagringssjukan. Hos vildren påträffas prionerna i lymfknutar, sprider sig i hela kroppen och är troligen smittsam.

Mer sporadiskt

Hos älg har prionerna påträffats enbart i hjärnvävnaden och uppträder mer sporadiskt. 

– För att vi ska kunna genomföra säkrast möjliga diagnos är det viktigt vi har tillgång till både hjärnvävnad och lymfknutar, säger CWD-koordinator Jörn Våge vid det norska Veterinärinstitutet.

Institutet har tidigare vädjat till de norska jägarna att inte göra sig av med djurkroppen för snabbt om ytterligare undersökningar behöver göras.