Nästan vartannat hushåll på Nya Zeeland äger minst en katt.
Foto: Shutterstock Nästan vartannat hushåll på Nya Zeeland äger minst en katt.

Nya Zeeland kan få kattförbud

Rovdjuret katt utgör ett reellt hot mot många fågelarter, särskilt på öar med känsliga ekosystem. I staden Omaui på Nya Zeeland föreslås nu ett kattförbud för att skydda utrotningshotade fågelarter.

– Vi är inga katthatare, men vi vill ha ett rikt viltliv, sa John Collins, medlem av stiftelsen Landcare Charitable Trust när frågan debatterades i staden Omaui förra veckan, uppger tidningen Aktuell Hållbarhet.

En het potatis
Förslaget innebär inte att kattägare i Omaui måste avliva sina djur, utan att när katterna dör ska ägarna förbjudas att skaffa sig nya. Och tidigare i år föreslog staden Auckland att katter ska förbjudas på ”ekologiskt viktiga platser”.
Kattfrågan är med andra ord en het potatis på Nya Zeeland, där ekonomen och filantropen Gareth Morgan år 2013 startade kampanjen ”Cats to go” som propagerar för att de cirka 1,4 miljoner katterna i landet ska utrotas.

Möjlighet till återhämtning
Då många fåglar har bon på marken kan de inte försvara sig mot invasiva arter som katter. På Nya Zeeland har 40 procent av fågelarterna utrotats medan 37 procent är hotade. Ett kattförbud skulle innebära en möjlighet för många av dessa arter att återhämta sig.
Katten är också ett hot mot andra djurarter, som en sällsynt pungdjursart i Australien, vilket Jakt & Jägare har rapporterat nyligen.