Foto: Mostphotos Då de första européerna anlände med getter var det ingen som insåg att djuren skulle sprida sig i enorm omfattning. Nu hotar de växtlighet och övrig fauna.

10 000 vildgetter fällda under tävling i Nya Zeeland

10 000 skadegörande getter sköts i samband med en tävling i Nya Zeeland. Arten inplanerades av européer på 1700-talet och spred sig sedan lavinartat.

När européerna kom till Nya Zeeland i slutet av 1700-talet hade de med sig getter för att få ett livsmedel de vara vana vid. 

Återvände med getter

Först var upptäcktsresanden James Cook, 1773. När han kom tillbaka en andra gång hade han med sig djuren. 

Förutom som mat användes getterna också som handelsvara i förhållande till ursprungsbefolkningen. Dessutom ville man att getterna skulle hålla borta ogräs i odlingsområden.

100 000-tals individer

Men djuren rymde och hur många getter som nu finns på öarna vet man inte, troligen rör det sig om flera 100 000 individer som beräknas finnas på 14 procent av landytan.

För att medvetandegöra folk om problemen med vildgetterna och i ett försök få vissa områden fria från dem anordnas återkommande jakttävlingar. I en tävling, som pågick i år från augusti till november 2023, fällde närmare 700 jägare 10 134 vildgetter, rapporterar 1news.co.nz.

Pengar eller jaktresa

Sänder man in jaktresultatet kan man vinna en flera dagar lång jaktresa eller pengar i storleksklassen 1 200 till 1 400 dollar beroende på i vilket område jakten genomfördes och vilka företag som sponsrat den, enligt Nya Zeelands regering.