Foto: Mostphotos "Det är bättre att jobba förebyggande när man jobbar med invasiva arter. På det sättet ser vi till att arterna inte tar sig hit och att eventuella problem uppstår", säger Maria Widemo, chef för Naturvårdsverkets artenhet, till SVT.

Hjort och ekorre på EU-lista över invasiva arter

Ekorre och axishjort hör till de 22 nya arter som har lagts till EU:s lista över invasiva främmande arter. Få av dem återfinns i den svenska naturen men alla medlemsländer måste följa förordningen.

Nya invasiva arter

Svart dvärgmal, fisk.

Axishjort, däggdjur.

Finlaysons ekorre, däggdjur.

Japansk träddödare, växt.

Nordlig ormhuvudfisk, fisk.

Faxonius rusticus (saknar svenskt namn), kräftdjur.

Mummichog, fisk.

Västlig moskitfisk, fisk.

Östlig moskitfisk, fisk.

Hakea, växt.

Syrenslide, växt.

Lampropeltis getula (saknar svenskt namn), orm.

Limnoperna fortunei (saknar svenskt namn), mussla.

Vitabborre, fisk.

Musselblomma, växt (vatten).

Rödgumpad bulbyl, fågel.

Asiatisk klynnebändel, alg.

Solenopsis genimata (saknar svenskt namn, ett slags eldmyra), insekt.

Solenopsis invicta (saknar svenskt namn, ett slags eldmyra), insekt.

Solenopsis richteri (saknar svenskt namn, ett slags eldmyra), insekt.

Wanmannia auropunctata (saknar svenskt namn, ett slags eldmyra), insekt.

Afrikansk klogroda, groda.

Källa: Naturvårdsverket

I Sverige har åtskilliga främmande djur- och växtarter ställt till oreda i naturen då de spridit sig ohejdat. I flera sydeuropeiska länder är problemet betydligt större – nu betraktas ytterligare 22 arter som invasiva.