Foto: ShutterstockMårdhunden är ett klassiskt exempel på en invasiv art, som utgör ett hot bland annat mot häckande fåglar och deras ungar i Skandinavien.

Nya miljoner till bekämpning av invasiva arter

Invasiva arter kostar världen 433 miljarder dollar årligen – en summa som fyrdubblats vart tionde år sedan 1970, fastslår expertpanelen IPBES i en färsk rapport. I Sverige satsas 150 miljoner kronor för att hejda utvecklingen.

IPBES brukar beskrivas som den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel. Experter från 49 länder har under fyra år bedömt hotet från invasiva arter och funnit att det är underskattat, slutsatser som samlats i denna rapport.

Kyckling och potatis

Människan har spridit mer än 37 000 arter till områden där de inte har funnits tidigare. Men alla spridningar är inte misslyckade eller skadliga för det aktuella ekosystemet. Till exempel kyckling och potatis har erövrat världen utan att orsaka skada, men desto större mervärden.

Till de negativa effekterna hör en global minskning av mattillgången och risk för att nya sjukdomar sprids. I kombination med klimatförändringar och föroreningar bedöms de invasiva arterna vara en av de främsta orsakerna till minskningen av biologisk mångfald på jorden.

I Sverige innebar ett regeringsbeslut förra året att pengarna till arbetet mot invasiva arter i princip helt togs bort för 2023. Men nu har man nyligen aviserat att 50 miljoner kronor kommer att satsas årligen under perioden 2024 till 2026 – summa 150 miljoner.

”Viktigt arbete här”

– Samhällskostnaderna som kommer av att invasiva främmande arter sprids är redan väldigt höga. Våra myndigheter gör ett väldigt viktigt arbete här, men de är beroende av att allmänheten bidrar genom att rapportera in fynd av invasiva främmande arter som man träffar på ute i naturen, kommenterar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Insatserna kommer att koncentreras till att öka de bekämpningsåtgärder som beslutats regionalt och stärka informationen om invasiva arter till allmänheten.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...