Minkar och mårdhundar tar sig ut i den finländska skärgården och hotar häckande sjöfåglar. I ett projekt med jägare och hundar ska tio skär rensas helt från de invasiva rovdjuren.
Foto: Mostphotos Minkar och mårdhundar tar sig ut i den finländska skärgården och hotar häckande sjöfåglar. I ett projekt med jägare och hundar ska tio skär rensas helt från de invasiva rovdjuren.

Skärgården rensas på invasiva rovdjur

I Finlands skärgård ska jakten på invasiva rovdjur bli effektivare. Målet är att rensa områden från mårdhund och mink för att skydda sjöfåglarna, främst ejderstammen som kollapsat på grund av havsörnarnas härjningar.

Det är i det finländska skärgårdshavet och de västnyländska kustområden som de första stegen tagits för att försöka få bort de två främmande rovdjursarterna.
Professionella jägare och effektiva jakthundar har satts in mot minkar och mårdhundar, rapporterar tidningen Jägaren från Finlands viltcentral.

Ska skydda sjöfåglarna
Elimineringen av de främmande rovdjuren är ett viktigt verktyg i arbetet med att skydda sjöfåglarna. Det ökade predationstrycket har gjort det ännu viktigare än förut att jaga mink och mårdhund. I den yttre skärgården har ejderpopulationen kollapsat på många håll på grund av havsörnens predation.

SOTKA-projektet
I det så kallade SOTKA-projektet mot de främmande rovdjuren, som koordineras av Finlands viltcentral, har det bildats sex nya jaktområden. Målet är att få omkring tio rovdjursfria häckningsskär som blir permanent avjagade.
Genom projektet utvidgar föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys och Natur- och viltvårdsstiftelsen de tidigare områdena för effektivare rovdjursjakt. Det handlar dels om att kartlägga förekomsterna av främmande rovdjur, dels att eliminera rovdjuren för att skydda fågellivet i skärgården.

Mårdhundar härjar i Skärgårdshavet 
De första jaktresorna till de nya jaktområdena i Skärgårdshavet har visat att mårdhundarna härjar allvarligt i viktiga fågelområden.
Sedan projektet inleddes i slutet av mars har det på en månad fällts 13 mårdhundar.
De fällda djuren har varit mårdhundspar som skulle ha fått nya kullar längre fram på våren. I fortsättningen ska jakten inriktas på att försöka stoppa arten från att sprida sig till nya skärgårdsområden.

Tio minkar fällda
Under vårjakten fälldes tio minkar. De tidigare jaktområdena var så gott som rovdjursfria, men i utkanterna på dessa områden dök det snabbt upp minkar.
Minkarna klarar sig under kargare förhållanden än mårdhundarna och kan etablera permanenta revir även på små öar, som annars är en trygg fristad för skärgårdsfåglarna.

Samarbete med skärgårdsbor
Dessutom görs samarbetsavtal med ortsbefolkningen för att få med markägare och lokala jägare i predatorbekämpningen.
Det gäller särskilt att bekämpa minkarna på stora skär med tärnkolonier och platser där vadare häckar, rapporterar Jägaren.