Foto: Shutterstock Antalet fällda mårdhundar i Danmark minskar trots oförändrat jakttryck, ett tecken på att jakten är lyckad.

Framgångsrik mårdhundsjakt i Danmark

De danska jägarna är framgångsrika i sin mårdhundsjakt. Mörkersikten som infördes 2020 har förmodligen bidragit till effektiviteten.

Första gången mårdhunden upptäcktes i Danmark var vid jylländska staden Vejle år 1980. 

Sedan dess har jakten intensifierats. Toppsiffran för antal skjutna mårdhundar noterades 2020 då 10 939 djur fälldes. 2021 sköts 8 861 djur och siffran för 2022/23 är 7 511, enligt site Netnatur.

Fallande siffror

Enligt undersökningar från danska universitet avspeglar dessa fallande siffror en framgångsrik jakt. När stammen reduceras minskar också antal fällda djur då jakttrycket förutsätts vara oförändrat. 

– Lokal statistik bekräftar detta, förtydligar specialkonsulent Mariann Chriél vid Miljöstyrelsen.

2020, året då flest djur fälldes var också året då danska jägare tilläts att använda nattsikte. Detta har bidragit till att båda individerna lättare ha kunnat fällas då mårdhundspar dykt upp vid åtlar, något som har stor betydelse då varje hona i snitt får elva ungar per år.

God simmare

Flest mårdhundar fälls på Jylland. Man lägger stor energi på att förhindra att den invasiva arten sprider sig österut till de danska öarna då arten är en god simmare.

Miljöstyrelsen och Naturstyrelsen i Danmark samarbetar med Danmarks Jaegerforbund för att utbilda nätverk av särskilda jägare inriktade på att reglera beståndet av mårdhundar.