Finska myndigheter tar till storsläggan för att komma till rätta med bland annat mårdhund som går hårt åt häckande fåglar.
Foto: Shutterstock Finska myndigheter tar till storsläggan för att komma till rätta med bland annat mårdhund som går hårt åt häckande fåglar.

Finsk storsatsning mot mårdhund

Två finska myndigheter samarbetar med målet att minska förekomsten av mårdhund och mink. Tillsammans anordnar de en utdragen jakt med start i sommar och avslutning 2023.

Det är Finlands viltcentral och Forststyrelsen som satsar sammanlagt 4,3 miljoner euro, det vill säga närmare 45 miljoner kronor, för att organisera en jakt som sträcker sig över flera år, skriver tidningen Jägaren.
Projektet sker inom det finländska livsmiljöprogrammet, Helmi, som ska värna mångfalden i naturen genom att vårda livsmiljöer.

Prioriterade fågelvatten
70 fågelvatten har prioriterats i jakten på de främmande rovdjuren. I Jägaren beskrivs projektet som historiskt då viltvård i Finland inte prioriterats på detta sätt tidigare.
De två myndigheterna har anställt åtta rovdjurskoordinatorer. De ska bland annat bilda och utbilda fångstgrupper och ansvara för inköp av fällor och viltkameror samt fördela ekonomiska medel till fångstgrupperna.
Fångstgrupperna ska bildas av ”halvproffs” som bor på de aktuella orterna. Grupperna ska också söka efter metoder med vilka jaktföreningarna kan fortsätta sitt arbete med att eliminera de främmande rovdjuren, skriver tidningen Jägaren.

Avlägsnade mårdhundar
I några områden i den finländska skärgården har det redan genomförts framgångsrik jakt på mårdhund och mink under hösten 2020 och våren 2021.
Vid Nylands kust har till exempel 86 mårdhundar fångats.
I Jungfruskär, känt i Finland som en av Skärgårdshavets pärlor, och i dess närområde, fångades 14 mårdhundar.
– I våras avlägsnades fyra mårdhundspar, som annars hade fått ungar. Ögruppen kan nu sägas vara fri från mårdhund. Nu kan fåglarna för första gången på länge häcka utan predation av mårdhund, säger Tommy Arfman, som deltagit i fångsten.

Kommer från fastlandet
Till Porkala och Ekenäs är det lätt för främmande rovdjur att ta sig från fastlandet. Där har man hittills koncentrerat sig på fångst av mink, som det finns rikligt av i området.
Trots att förvaltningsområdena är små har man med hjälp av hundar och saxar fångat 25 minkar.
– Fångst av främmande rovdjur i skärgården är krävande och förutsätter specialkunnande. Å andra sidan är fördelarna för fågelfaunan mångfaldiga, eftersom en enda mårdhund eller mink skapar stor förstörelse när den rör sig mellan olika öar, säger jaktchef Mikko Toivola vid Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.