Bisamjakten kommer att utföras av jägare nattetid och med fällor som sätts ut i området.
Foto: Mostphotos Bisamjakten kommer att utföras av jägare nattetid och med fällor som sätts ut i området.

Bisamjakt i Umeälven i april

Naturvårdsverket har gett Mårdhundsprojektet i uppdrag att i april kraftigt reducera bisampopulationen i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna och ner till Umeälvens delta.

Den invasiva främmande arten bisam – som lever i sjöar, lugna åar och kustnära områden – blir allt vanligare i stora delar av Norrland. Och i de nedersta delarna av Umeälven har populationen ökat kraftigt under senare år.
Det har lett till att ett flertal privatpersoner har kontaktat länsstyrelsen, då bisamråttorna bygger sina bon kring strandkanter och flytbryggor och beter sig aggressivt när människor försöker bada eller vistas på stränderna.

Orsakar stora problem
Bisam kan också orsaka stora problem för ekosystemet och samhället. Bland annat äter och klipper de mycket växter till sina bon.
– Dessutom gräver de i strandbrinken när de bygger hyddor. Då kan de underminera strandbrinken och gång- och cykelbanor rasa, berättar Malin König på länsstyrelsen i P4 Västerbotten.
Därför har länsstyrelsen kontaktat Naturvårdsverket med önskemål om riktad jakt. Och Naturvårdsverket har i sin tur gett Mårdhundsprojektet i uppdrag att vidta åtgärder i april.

Fällor ska sättas ut
Jakten kommer att utföras av jägare nattetid, och med fällor som sätts ut i området, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.