Danmarks Jägarförbund kräver obligatorisk märkning av katter eftersom katterna går hårt åt fåglar och annat småvilt. Kattägare görs aldrig ansvariga för skadorna i naturen.
Foto: Mostphotos Danmarks Jägarförbund kräver obligatorisk märkning av katter eftersom katterna går hårt åt fåglar och annat småvilt. Kattägare görs aldrig ansvariga för skadorna i naturen.

Danska jägare vill ha skärpa kattregler

Jägarförbundet i Danmark vill ha skärpta regler för katter. Samma regler om märkning och halsband som gäller för hundar bör även gälla katter.
Katterna tar lika många rapphöns som rovfåglarna, visar en undersökning.

Danmarks Jaegerforbund konstaterar att hundar ska märkas för att ägaren ska kunna spåras om hunden eventuellt orsakar skador för människor.
– Men vad gäller skador på naturen? undrar Claus Lind Christensen, ordförande för Jägarförbundet.
Han hänvisar till en undersökning förbundet gjort. Katterna tar 16 procent av alla rapphöns i Danmark, lika stor andel som rovfåglarna tar. Det är alltså en betydande påverkan på naturen.

Frivillig märkning av katter
Nu är en frivillig märkning av katter på väg. Men denna märkning är främst till för att underlätta arbetet för katthemmen. Är katten inte märkt kan det vara svårt för ägaren få tillbaka en inlämnad katt. Hittills måste en katt hållas på katthem i 72 timmar innan den kan komma till nya ägare. Nu ska katter omedelbart kunna lämnas vidare.
Årligen lämnas 10 000 katter till katthem, enligt siffror från 2017.

Vill ha obligatorisk märkning
Jägarförbundet kräver att den frivilliga kattmärkningen ska vara obligatorisk.
De danska jägarna anser att kattägarna slipper för lindrigt undan sitt ansvar för katternas härjningar i naturen.
Det finns visserligen en paragraf i mark- och vejfredsloven som stadgar att katten ska hållas hemma på ägarens egen mark. Det är omöjligt anser många, konstaterar det danska Jägarförbundet. Men det är dock en lag.
Danmarks Jaegerforbund anser att det behövs mer fokus på katternas påverkan i naturen. Förbundet vill veta vilka skador det stigandet antalet katter i Danmark förorsakar på småviltet.