Det kan öppnas för mer jakt på isbjörn i Kanada om arten inte längre förs upp på en internationell lista för handel med hotade djurarter.
Foto: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com Det kan öppnas för mer jakt på isbjörn i Kanada om arten inte längre förs upp på en internationell lista för handel med hotade djurarter.

Öppning för jakt på isbjörn

USA anser inte längre att isbjörnen ska föras upp på en internationell lista för handel med hotade djurarter. Det öppnar för att tillåta jakt på isbjörn i till exempel Kanada.

USA har länge försökt få upp isbjörnen på CITES:s lista för förbud mot handel med produkter med hotade djurarter. När en art tas upp där stoppas i pratiken också stor del av jakten på det aktuella djuret. CITES är den internationella organisation som behandlar sådan handelsfrågor. CITES ska i september mötas i Sydafrika.
Utan större åthävor har USA dragit bort sitt tidigare krav. Åtgärden uppmärksammas i Kanada, av till exempel Nunatsiaq News. Politiker i Kanada har bedrivit lobbying och framfört att klimatförändringarna är ett större hot mot isbjörnen än jakt. I detta instämmer nu USA.

Bara inuiter får jaga isbjörn
Merparten av världens 25 000 isbjörnar finns i Kanada. Jakten är reglerad till att 600 isbjörnar får fällas per år. Jakten är förbehållen ursprungsbefolkningen inuiterna. Andra som vill jaga isbjörn i Kanada måste göra det under guidning av en inuit. Men i och med att USA haft förbud mot import av isbjörnsprodukter, inklusive fällen, har ursprungsbefolkningen, som inte har så stora andra försörjningsmöjligheter i norra Kanada, drabbats.
Inuiterna tar på traditionellt sätt tilltavara hela isbjörnen, tillverkar kläder och äter köttet. När skinnet säljs på auktion har de kunnat få 4 700 USA-dollar för skinnet, uppger forskaren Martina Tyrell vid Exeters universitet till The Conversation. Liksom inuiterna konstaterar Martina Tyrell diskussion om jakten blockerat diskussionen om klimatförändringarnas effekter i nordligaste Kanada.