Shutterstock I Tyskland finns en politisk vilja att öka bevakningen av stängsel och fordon från utlandet, allt för att stoppa spridningen av afrikansk svinpest.

Över 3 000 fall av afrikansk svinpest i Tyskland

Tyskland har nu över 3 000 bekräftade fall av virussjukdomen afrikansk svinpest. Nu kräver tyska politiker höjda skottpengar och bättre betalt till hundförare.

På måndagen meddelade nyhetssiten Jagderleben att 3 024 fall av afrikansk svinpest har påträffats i Tyskland. Det är främst de östliga förbundsländerna Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern och Sachsen som har drabbats. Förmodligen har sjukdomen kommit in från grannlandet Polen.

Avråder jägare

Ordföranden för de danska svinproducenterna, Erik Larsen, har tidigare i höst avrått danska jägare från att fara på vildsvinsjakt i Tyskland med tanke på risken för att de kan ta med sig sjukdomen hem.

Samtidigt tackar Mecklenburg-Vorpommerns jordbruksminister, Till Backhaus, de tyska jägarna för att de klädda på ett smittosäkert sätt genomsöker skogarna och letar efter döda vildsvin. Sedan släpas kadavren ut från skogen för undersökning.

Mer stödpengar

Men mer kan göras. Oppositionspolitikern Frank Rinck, Alternativ för Tyskland, kräver högre skottpengar samt bättre betalt för hundförare som engageras i jakten på vildsvin. Han vill också att stödet från tyska staten till förbundsländerna ska höjas och att bilar som kommer in från Polen ska övervakas. Kring zoner där sjukdomen påträffats sätts stängsel upp liksom vid vissa tyska vägar. Frank Rinck kräver att stängslen, som ibland har förstörts, övervakas.