Provrör med hjärnsubstans hos en norsk älg med CWD, som används för vidare provtagning.
Foto: Turid Vikøren, norska Veterinærinstituttet Provrör med hjärnsubstans hos en norsk älg med CWD, som används för vidare provtagning.

Självdöd finsk älg hade CWD

Avmagringssjukan CWD hos hjortdjur har konstaterats också i Finland. En 15-årig självdöd älg i Kuhmo visade sig ha CWD.

Kuhmo ligger i Kajanaland, tidigare Uleåborgs län. Kuhmo kommun gränsar till Ryssland.
Prov från älgen har undersökts hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira. 
Resultatet har bekräftats i ett EU-referenslaboratorium, enligt pressmeddelandet från Evira.

Smittan finns hos vilt i Norge
Avmagringssjukan CWD, chronic wasting disease, finns på många håll i Nordamerika. 2016 påträffades CWD också i Norge hos vildrenar. Beståndet med vildrewnar på Nordfjella har utrotats för att stoppa CWD-spridningen.
Men fallet i Finland är det första utanför Norge. Hur CWD uppstått och ur sjukdomen har kommit till Europa är okänt.
Men med anledning av de norska fallen inledde sex EU-länder i år ett mer intensivt letande. I Norge har främst vildrenar drabbats, men också några älgar i ett område gränsande till Jämtland.

Beredskap i Sverige
Även i Sverige finns beredskap för att upptäcka CWD-fall i form av döda hjortdjur.
CWD är dödlig och är en så kallad prionsjukdom. Den har liknats vid galna ko-sjukan.
I Finland har förekomsten av sjukdomen undersökts allt sedan år 2003.
I de cirka 2 500 prover som hittills undersökts har sjukdomen inte tidigare konstaterats. Nu intensifieras uppföljningen av sjukdomen i områdena Kuhmo och Kajanaland. Vid behov får jägarna i området tilläggsanvisningar innan nästa jaktsäsong inleds.

Exporten av levande hjortvilt stoppad
Avmagringssjukan hos hjortdjur har veterligen aldrig smittat människan. Kött från hjortdjur kan tryggt ätas och försäljningen eller exporten av köttet begränsas inte, enligt myndigheten Evira.
Exporten från Finland av levande hjortdjur, liksom renar, stoppas dock tills vidare som en försiktighetsåtgärd.