I Danmark kartläggs mårdhundar genom att följa GPS-försedda individer. Därför påminner myndigheterna jägarna om att inte skjuta mårdhundar med halsband.
Foto: otsphoto / Shutterstock.com I Danmark kartläggs mårdhundar genom att följa GPS-försedda individer. Därför påminner myndigheterna jägarna om att inte skjuta mårdhundar med halsband.

”Skjut ej mårdhundar med halsband”

Danska jägare påminns om att de ej bör skjuta mårdhundar med sändarhalsband. GPS-utrustningen ska kartlägga mårdhunsproblemet.

Via GPS-halsbanden kan danska myndigheter och Danmarks Jægerforbund följa hur mårdhunden breder ut sig i Danmark. Det finns 20 GPS-försedda mårdhundar i Danmark. De kallas för ”judasdjur” eftersom de ”skvallrar” om sina artfränder.
Men myndigheterna i Danmark är tacksamma också för andra observationer av mårdhund. GPS-positionerna läggs ut på en karta. Förnärvarande finns det observationer av mårdhund på Jylland, särskilt ut mot kusterna.
Mårdhunden kommer ursprungligen från östra Asien, men togs till Europa för sin päls skull. Men djur rymde eller släpptes ut från pälsfarmerna. Det är en invasiv art och räknas som ett mycket effektiv rovdjur. Mårdhundarna tar allt från fisk, till små däggdjur och fåglar.
Mårdhunden rör sig något klumpigt i naturen, men uppges kunna simma mist fem kilometer.
Danmarks Jægerforbund har särskilda mårdhundsjägare som lämnar råd om jakten på mårdhundar.