Det statliga programmet för att få fler att jaga utökas i Michigan. Delstaten har fått mer pengar från Jordbruksdepartementet, för att hitta jaktmarker.
Foto: Shutterstock Det statliga programmet för att få fler att jaga utökas i Michigan. Delstaten har fått mer pengar från Jordbruksdepartementet, för att hitta jaktmarker.

Staten betalar jakt i USA

Jordbruksdepartementet i Washington i USA använder skattepengar för att jägare ska få tillgång till jaktmarker. Just nu letar man nya jaktarrenden i delstaten Michigan.

Hittills har 170 markägare i denna delstat ställt sin mark till förfogande – mot ersättning från staten. 
Ett kontrakt skrivs på två-tre år. Då får markägaren nästan 10 000 kr per år för en areal på 16 hektar, vilket är minsta område man kan erbjuda, enligt Detroit Free Press.

Ger jobb på landsbygden
Programmet heter Hunting Access Program. Jordbruksdepartementet har kommit upp med idén då man funnit att jakt ger många nya sysselsättningstillfällen på landsbygden i de amerikanska delstaterna. Jägare som ansöker om att få komma ut och jaga bidrar årligen med 1,7 miljoner dollar till Michigans ekonomi.
Markägarna kan till exempel erbjuda all slags jakt eller jakt för ungdom, jakt på kalkon, hjort eller småvilt.

Utökas i Michigan
Jägarna ska registrera sig hos respektive markägare och följa uppsatta regler. Med ersättningen från staten följer en försäkring som friskriver markägare från ansvar om jägare skulle råka in i någon slags olycka.
Programmet har blivit populärt i Michigan. Delstaten har fått mer pengar från jordbruksdepartementet så programmet ska nu utvidgas. För markägaren är, förutom pengarna, en fördel att han får hjälp med viltförvaltningen. I vissa områden som nu ingår finns allt för stora hjortstammar.