Det finns nästan 70 vargar i Norge, enligt preliminära inventeringsresultat. Ungefär hälften av dem delas med Sverige.
Foto: Josef Pittner / Shutterstock.com Det finns nästan 70 vargar i Norge, enligt preliminära inventeringsresultat. Ungefär hälften av dem delas med Sverige.

Uppåt 70 vargar i Norge

Enligt de preliminära inventeringsresultaten finns det mellan 67 och 70 vargar i Norge. Ungefär hälften av dem håller sig helt och hållet innanför landets gränser.

Under vintern har inventeringsarbetet av varg pågått i Norge, där man spårat och samlat biologiska prover för DNA-analys. Nu visar de preliminära siffrorna att det finns cirka 67 till 70 vargar i landet.
– Därav finns 34 till 37 enbart i Norge medan minst 32 vargar har revir på båda sidorna av gränsen mot Sverige. Dessutom har det konstaterats att en ett år gammal varg från Julussareviret i Østerdalen har vandrat ut och registrerats både i Finnmark och på finsk sida av riksgräsen, säger Morten Kjørstad på Rovdata, i en nyhetsartikel på deras hemsida.

Två föryngringar konstaterade
Det norska beståndsmålet för varg är tre årliga föryngringar i helnorska revir innanför vargzonen. Enligt Stortinget är detta inte uppnått, utan det är bara konstaterat en föryngring i två revir. Möjligtvis kan det ha fötts valpar i Mangenreviret, men det är inte fastställt om reviret går över gränsen till Sverige. I tre andra gränsöverskridande revir är det fastställt att det föddes valpar under förra året.