Vildsvinen drar sig gärna undan och gömmer sig nära vattendrag då de drabbas av afrikansk svinpest.
Foto: Shutterstock Vildsvinen drar sig gärna undan och gömmer sig nära vattendrag då de drabbas av afrikansk svinpest.

Vassbränning i Tyskland mot svinpest

Myndigheterna i tyska förbundslandet Brandenburg sätter nu i gång att bränna bort vass längst vattendrag nära polska gränsen. Avsikten är att jägare lättare ska upptäcka vildsvin som försöker ta sig in i Tyskland.

Fallen av bekräftad afrikansk svinpest ökar i Tyskland. Den 2 mars hade 756 fall bekräftats, enligt en sammanställning från den tyska jägarorganisationen Deutscher Jagdverband.
Förbundslandet Sachsen är drabbat, men flest fall har konstaterats i förbundslandet Brandenburg. Båda förbundsländerna gränsar mot Polen.
Därför kommer nu ett myndighetsbeslut från Brandenburg om att vass i gränsområdena ska brännas bort. Orsaken är att vildsvinen generellt gärna söker sig in i vassen, sjuka djur kan också dra sig undan i sådan miljö. Nu får jägarna lättare syn på vildsvin som kommer från Polen.

Skapar zoner
En första avbränning sker längst ett stängsel vid vattenreservoaren Oderdeich vid floden Oder. En annan avbränning ska genomföras längs ett stängsel vid tyska riksvägen B 112. Den löper parallellt med gränsen mot Polen. Därigenom skapas zoner där de lokala jägarna kan upptäcka vildsvinen.
Djurrättsaktivister har invänt att fågellivet hotas då vassen bränns. Men myndigheterna i regionen Oder Spree försäkrar att vassen inte ska tas bort för gott, en tätare återväxt sker. Uppsatta stängsel skyddar också fåglarnas bon mot vildsvinen.

Stor spridning i Polen
Tyska politiker önskar mer information från polska gränsmyndigheter om den afrikanska svinpestens utbredning i Polen.
– Vi vet att sjukdomen sprids massivt i Polen, men inte riktigt var och hur starkt, säger politikern Harald Altekrüger (CDU), enligt webtidskriften Proplanta.
För närvarande vidtas inga åtgärder mot svinpesten i västra Polen, uppges det. Tyskarna å sin sida vill till exempel ha skyddszoner på polska sidan av gränsen.