FOTO: ALFRED NYMAN/MOSTPHOTOS Den 1 december drar årets lodjursjakt i gång i Finland, men omfattningen är mindre än i fjol.

Vikande stam – minskad lodjursjakt i Finland

Lodjursstammen är vikande i delar av Finland. Därför kommer säsongens jakt att innebära en drastisk minskning jämfört med föregående år.

Lodjursjakten i Finland börjar den 1 december och 178 lodjur får fällas i stamvårdande syfte. Förra säsongen gavs dispenser för att fälla 306 lodjur, enligt Finlands viltcentral.

Tät stam

För dispenserna ska beviljas måste stammen vara tät och lodjursstammens utveckling vara uppåtgående eller stabil.

I regionerna Kajanaland, Lappland, Kust-Österbotten och Österbotten uppfylls inte dessa krav. Enligt stamuppskattningen är stammen tvärtom på nedåtgående eller så är stammens täthet avsevärt lägre än i övriga landet.

Positiv syn

Enligt undersökningar är finländarnas attityd till lodjur övervägande positiv eller accepterande och registreringen av observationer som utgör grunden för stamuppskattningen är täckande och kontinuerlig.

Naturresursinstitutet, Luke, uppskattar att det finns 2 150–2 405 över ett år gamla lodjur i Finland och över 400 lodjurskullar.