Foto: Shutterstock Framför allt har den finska lodjursstammen vuxit till sig i den del av Lappland som ligger utanför renskötselområdena.

Fler lodjur observeras i Finland

Antalet lodjur ökar i Finland. Inför kommande jaktsäsong finns det uppskattningsvis 2 575 lodjur – att jämföra med förgående jaktsäsong då det fanns omkring 2 405 lodjur.

Att det blir fler lodjur i Finland beror bland annat på att jaktuttaget har varit lågt. Översatt i lodjurskullar fanns i Finland maximalt 468 lodjurskullar förra året och över 2 400 individer, en siffra som ökar.

Minskning i söder

Endast i södra Tavastland har antalet lodjur minskat.

– Antalet lodjur har ökat klart Kust-Österbotten, Kajanaland, Mellersta Finland, Norra Tavastland och i den del av Lappland som ligger utanför renskötselområdet. I övriga landet har beståndet varit oförändrat eller vuxit måttligt, säger specialistforskaren Mia Valtonen från Naturresursinstitutet Luke. 

Tagit fram en karta

Luke har tagit fram en karta över var i Finland lodjuren finns. Det är rovdjurskontaktpersonerna i Finland som registrerar familjegrupperna av lodjur i det finska observationssystemet för stora rovdjur – Tassu. Nu har Luke tagit fram en karta, baserad på uppgifterna, som visar var djuren finns.

Att antalet observerade lodjur blivit fler beror delvis på att lodjursstammen vuxit i Finland. Men också ökad observationsaktivitet och den utmärkta spårsnön i vintras i hela landet bidrar, säger Mia Valtonen.