Syftet med jakten är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet.
Foto: Tage Persson/Mostphotos Syftet med jakten är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet.

320 lodjur får fällas i Finland

Lodjursjakten i Finland startar den 1 december. Finlands viltcentral har beslutat att 320 djur får fällas söder om renskötselområdet. Jakten sker i stamvårdande syfte.

Eftersom uppskattningen av lodjursstammen visar en svag ökning är tilldelningen något större än tidigare år. Under förra vinterns jakt sköts 291 av de 307 tilldelade lodjuren och vintern dessförinnan 212.
Dispenserna riktas till de områden där lodjursstammen är störst eller uppskattas ha ökat kraftigt sedan den senaste stamuppskattningen, enligt ett pressmeddelande från Finlands viltcentral.

Skötseln fungerar
Myndigheten menar att människors accepterande attityd mot lodjur, det kontinuerliga stamuppskattningssystemet och hanteringen av skador orsakade av lodjur visar att skötseln av den finländska lodjursstammen fungerar.
Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Jakten möjliggör också att den finländska vildmarkskulturen bevaras.

Ökning av stammen
Naturresursinstitutet uppskattar att det i Finland före vinterns jakt finns 2 155–2 280 lodjur äldre än ett år, vilket är en ökning med över 100 djur sedan förra året.
I renskötselområdet har jakt varit möjlig sedan den 1 oktober. Finlands viltcentral har beviljat en dispens i Lappland.
Lodjursjakten i Finland får pågå som längst till och med den 28 februari.