Foto: Shutterstock I Sverige är det självklart att anmäla viltolyckor till polisen, i Danmark finns inte det kravet – men snart kan det bli ändring på det.

Viltolyckor – Danmark sneglar på svensk lagstiftning

I Danmark väcks nu frågan om att införa en lag om skyldighet att larma polis vid viltolyckor. Inspirationen kommer från Sverige där polisanmälan är obligatorisk.

Reglerna i Danmark och Sverige skiljer sig mycket åt avseende viltolyckor. I Sverige är polisanmälan ett lagkrav. I Danmark måste eftersök enbart sättas i gång om man skadeskjuter ett vilt och det inte faller på platsen.

Lidande vilt

Frånsett att det påkörda viltets lidande förlängs om jägare inte letar efter det, så blir också statistiken angående danska viltolyckor i trafiken bristfällig om de inte inrapporteras.

Man har i Danmark uppmärksammat att en svensk kvinna dömts till 2 000 kronor i böter för att hon inte larmat polisen angående ett påkört vildsvin.

Troligen är också i Danmark antalet viltolyckor i trafiken stort och därför kommer man eventuellt att införa samma system som i Sverige.

Samarbete

Här var det 1995 som man inom Vimmerby och Hultfreds jaktkrets uppmärksammade att det inte fanns något organiserat samarbete mellan polis och jägare som kunde engageras och organiseras för eftersök efter viltolyckor. Polisen Lars Sävberge, själv verksam i området, blev engagerad och ett sådant organiserat eftersök kom i gång i Kalmar län 1997. 

Nu finns sådant samarbete i alla län och flera organisationer är engagerade. I det överordnade Nationella Viltolycksrådet är bland annat Jägarnas Riksförbund med som en aktör.